FLC Thanh Hoa

  • Entraîneur :
    L. Petrović
  • Pays : Viêt-Nam
  • Division : V-League (5e)
  • Sân vận động Thanh Hóa
  • Capacité : 14000
  • Affluence moyenne : 0