Thanh Hóa

  • Sân vận động Thanh Hóa
  • Capacité : 14000
  • Affluence moyenne : 0