Can Tho

  • Sân vận động Cần Thơ (Can Tho Stadium)
  • Capacité : 25000
  • Affluence moyenne : 0