Tay Ninh

  • Pays : Viêt-Nam
  • Sân vận động Tây Nin (Tay Ninh Stadium)
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 0