Than Quang Ninh

  • Sân vận động Cửa Ông (Cua Ong Stadium)
  • Capacité : 15000
  • Affluence moyenne : 0