Ho Chi Minh City

  • Sân vận động Thống Nhất (Thong Nhat Stadium)
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 0