Volga Nizhny Novgorod II

  • Pays : Russie
  • Stadion Polet
  • Capacité : 4600
  • Affluence moyenne : 0