Hai Phong

  • Sân vận động Lạch Tray (Lach Tray Stadium)
  • Capacité : 26000
  • Affluence moyenne : 0