Song Lam Nghe An

  • Sân vận động Vinh (Vinh Stadium)
  • Capacité : 12000
  • Affluence moyenne : 0