SKA Rostov-na-Donu

  • Stadion SKA SKVO
  • Capacité : 27300
  • Affluence moyenne : 0