Al Shabab

  • Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)
  • Capacité : 12000
  • Affluence moyenne : 0