Hoàng Thanh Tùng

  • Nom complet : Thanh Tùng Hoàng
  • Poste :
  • Nationalité :Viêt-Nam
FLC Thanh Hoa

Club actuel :

V-LFLC Thanh Hoa

Viêt-Nam