WSG Swarovski Tirol

WSG Swarovski Tirol

Équipe type WSG Tirol

 • Compétition:
 • Tipico Bundesliga (Autriche)
 • Système:
 • 4-4-2 (10)
 • 3-4-1-2 (6)
 • 4-2-3-1 (4)
 • 3-4-3 (4)
 • 4-3-3 (3)
 • 3-4-2-1 (2)
 • 4-1-4-1 (1)
 • 3-1-4-2 (1)
 • 5-4-1 (1)