Corée du Sud

Top joueurs Corée du Sud Femme

Passes courtes manquées ↓

# Joueur Score
1 Sel-Gi Jang Jang Sel-Gi Défenseur 27
2 So-Hyun Cho Cho So-Hyun Milieu 26
3 So-Yun Ji Ji So-Yun Milieu 18
4 Hye-Ri Kim Kim Hye-Ri Défenseur 14
5 Geum-Min Lee Lee Geum-Min Attaquant 12
6 Bo-Ram Hwang Hwang Bo-Ram Défenseur 11
7 Mi-Na Lee Lee Mi-Na Milieu 9
8 Chae-Rim Kang Kang Chae-Rim Attaquant 7
- Do-Yeon Kim Kim Do-Yeon Défenseur 7
- Seol-Bin Jung Jung Seol-Bin Milieu 7

Tous tournois confondus de la saison