FK Desna Chernihiv

FK Desna Chernihiv

Équipe type Desna

  • Compétition:
  • Premier League (Ukraine)
  • Système:
  • 4-4-1-1 (17)
  • 4-2-3-1 (3)
  • 4-1-4-1 (2)
  • 5-4-1 (1)

Premier League (Ukraine) - 4-4-1-1 (17)

44 Y. Past
22 A. Mostovyi
17 A. Gitchenko
32 M. Imerekov
45 D. Favorov
9 O. Kuzyk
90 A. Bogdanov
7 V. Ogirya
11 V. Kalitvintsev
19 A. Favorov
10 O. Filippov

Premier League (Ukraine) - 4-2-3-1 (3)

44 Y. Past
22 A. Mostovyi
32 M. Imerekov
17 A. Gitchenko
45 D. Favorov
90 A. Bogdanov
7 V. Ogirya
9 O. Kuzyk
19 A. Favorov
11 V. Kalitvintsev
10 O. Filippov

Premier League (Ukraine) - 4-1-4-1 (2)

44 Y. Past
22 A. Mostovyi
4 J. Tamm
17 A. Gitchenko
45 D. Favorov
8 A. Dombrovskyi
12 E. Kartushov
20 A. Totovytskyi
9 L. Arveladze
25 O. Hutsulyak
10 O. Filippov

Premier League (Ukraine) - 5-4-1 (1)

44 Y. Past
4 J. Tamm
17 A. Gitchenko
32 M. Imerekov
26 Y. Konoplya
27 S. Starenkyi
9 L. Arveladze
7 V. Ogirya
8 A. Dombrovskyi
11 V. Kalitvintsev
10 O. Filippov