FK Mariupol'

FK Mariupol'

Équipe type Mariupol'

  • Compétition:
  • Premier League (Ukraine)
  • Système:
  • 4-1-4-1 (17)
  • 4-4-1-1 (4)
  • 3-5-2 (1)
  • 5-4-1 (1)

Premier League (Ukraine) - 4-1-4-1 (17)

1 Y. Galchuk
2 O. Bykov
13 S. Yavorskyi
4 S. Chobotenko
29 I. Kyryukhantsev
25 V. Fedorchuk
17 S. Gorbunov
9 D. Myshnov
71 M. Chekh
11 V. Churko
99 V. Vakula

Premier League (Ukraine) - 4-4-1-1 (4)

1 Y. Galchuk
75 V. Kornienko
2 O. Bykov
4 S. Chobotenko
29 I. Kyryukhantsev
7 D. Topalov
25 V. Fedorchuk
71 M. Chekh
11 V. Churko
9 D. Myshnov
86 R. Fomin

Premier League (Ukraine) - 3-5-2 (1)

1 Y. Galchuk
2 O. Bykov
5 J. Dawa
4 S. Chobotenko
17 S. Gorbunov
6 V. Tankovskyi
25 V. Fedorchuk
9 D. Myshnov
29 I. Kyryukhantsev
99 V. Vakula
11 V. Churko

Premier League (Ukraine) - 5-4-1 (1)

1 Y. Galchuk
13 S. Yavorskyi
4 S. Chobotenko
5 J. Dawa
2 O. Bykov
8 P. Polehenko
99 V. Vakula
9 D. Myshnov
25 V. Fedorchuk
19 I. Tyshchenko
98 I. Putrya