Shabab Al-Dhahiriya

  • Dora International Stadium
  • Capacité : 18000
  • Affluence moyenne : 0